Διεύθυνση:
21 χλμ Λεωφόρος Λαυρίου
194 00 Κορωπί
Τηλέφωνο:
+30 210 6028361,+30 210 6029 530, +30 210 6643615
Φαξ:
+30 210 6644 237
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)
Χάρτης: